Za poduzetnike sa sjedištem u Šibensko-kninskoj županiji

U cilju razvoja maloga gospodarstva Šibensko-kninska županija dodjeljivat će poticajna sredstva gospodarskim subjektima za sufinanciranje troškova:

  1. marketinških aktivnosti za troškove nastupa na domaćim i inozemnim sajmovima (zakup, opremanje izložbenog prostora), izrada idejnog rješenja za oblikovanje proizvoda ili usluge (dizajn), izrada internetske stranice, oglašavanje i izrada promidžbenog materijala,
  2. stručnog osposobljavanja i usavršavanja, osim troškova studija i redovnog školovanja,
  3. kupnje dugotrajne imovine za registriranu djelatnost pojedinačne nabavne vrijednosti iznad 2.500,00 kuna (bez PDV-a),
  4. razvoja inovacija i to za troškove savjetodavnih usluga za inovacije, troškove pomoćnih usluga za inovacije, troškove dobivanja, potvrđivanja i obrane patenta i ostale nematerijalne imovine (intelektualnog vlasništva).

Korisnici Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća sukladno Zakonu o poticanju malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) isključivo obrti, društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću i proizvodno uslužne zadruge (osim zadruga koje pretežito obavljaju ili većina zadrugara pretežito obavlja primarnu poljoprivrednu proizvodnju i ribarstvo), a koja su registrirana i djeluju na
području Šibensko-kninske županije, te imaju najmanje 1 zaposlenog.

Za subvenciju iz članka 1. ovog Javnog poziva sufinancirati se može do 80% prihvatljivih ostvarenih troškova, a najviše do 20.000,00 kuna.

Više informacija

Više informacija i upute za prijavu na ovaj i ostale natječaje možete vidjeti na stranicama Šibensko-kninske županije https://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/stranica/poduzetnistvo/33

Vaš Media Kontekst